Imatrikulácia Vianočná akadémia Veterinárny deň Deň drobnochovu Súťaž o pohár ústredného riaditeľa SVS ČR Využitie druhotného odpadu Korešpondenčná škola ekológie

Naše aktivity

Využitie druhotného odpadu

Každoročne sa na našej škole koná výstavka „Využitie druhotného odpadu“. Zúčastňujú sa jej tvoriví študenti našej školy so svojimi výrobkami, zdrojom ktorých je materiál ako papier, buničina a plast. Na základe hlasovania žiakov a učiteľov za jednotlivé výrobky sa  určí poradie na prvých troch miestach. Tvorcovia víťazných výrobkov sú odmenení.

                   

                  

                  

                   

            

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
Email školy: sosvet@sosvet.sk
Telefón: 055/68 55 347
Adresa školy: Námestie mladých poľnohospodárov 2,
040 17, Košice
IČO: 00162574

Mapa