• Das ist unsere Welt

    • eTwinning – DAS IST UNSERE WELT  - TO JE NÁŠ SVET

      

     Na tomto projekte „To je náš svet“ - "Das ist unsere Welt" sa zúčastnili českí, slovinskí žiaci a žiaci z našej školy z III.A triedy, ktorí sa učia nemecký jazyk. Každý žiak pracoval s jedným zahraničným partnerom. Od polovice októbra do polovice decembra sa žiaci dozvedeli v rôznorodých aktivitách informácie o svojom zahraničnom partnerovi. Postupne spoznávali jeho hobby, obľúbené jedlo, obľúbenú pieseň, skupinu, obľúbené miesto, informácie o jeho škole a podobne. Získané informácie sme prezentovali v elektronickom prostredí Twinspace.

      

     Cieľom projektu bolo zlepšiť komunikáciu v nemeckom jazyku, naučiť sa spolupracovať s partnerom, zlepšiť mediálnu komunikáciu používaním rôznych elektronických aplikácií  a spoznávanie cudzích kultúr.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • +421 x 055 6855347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca