Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady
Zmluva zmluva o servisnej službe 226,80 s DPH 16.09.2019 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna
Zmluva Dodatok č.3 k Zmluve 11/2016 o poskytovaní stravovania s DPH 04.09.2019 Liečebno-výchovné sanatórium SOŠ Veterinárna
Zmluva zmluva o dielo č.07/07/019 398 753,86 s DPH 14.08.2019 Reinter s.r.o. SOŠ Veterinárna
Faktúra 172019 Stravovanie zamestnancov - prispevok zo soc. fondu 162,80 s DPH 28.06.2019 Liečebno-výchovné sanatórium SOŠ Veterinárna
Faktúra 162019 Stravovanie - poplatok zamestnancov 407,00 s DPH 28.06.2019 Liečebno-výchovné sanatórium SOŠ Veterinárna
Faktúra 19014937 Toaletný papier, papierové uteráky 126,90 s DPH 24.06.2019 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna
Faktúra 9119002802 aSc Agenda komplet SŠ2020 449,00 s DPH 24.06.2019 Applied Software aSc, SOŠ Veterinárna
Faktúra 3081154059 dial. nalepka+ mýtne,nafta,benzín 281,17 s DPH 21.06.2019 Slovnaft a.s SOŠ Veterinárna
Faktúra 2290098051 Elektrina 543,78 s DPH 19.06.2019 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ Veterinárna
Faktúra 3190421 čistiaci materiál 404,34 s DPH 18.06.2019 Šuchterová-Upratovací servis s.r.o SOŠ Veterinárna
Faktúra 03062019 vypracovanie projektovej dokumentácie 280,00 s DPH 17.06.2019 ATELIÉR ARCHIEKTÚRYs.r.o SOŠ Veterinárna
Faktúra 19312 materiál na deratizáciu 426,86 s DPH 13.06.2019 BÁBOLNA BIO SLOVENSKO s.r.o. SOŠ Veterinárna
Faktúra 10190071 pracovný odev,obuv 105,97 s DPH 10.06.2019 FEDORKO s.r.o. SOŠ Veterinárna
Faktúra 52019 Stravovanie žiakov 220,80 s DPH 07.06.2019 Základna škola, Abovská SOŠ Veterinárna
Objednávka 17/2019 pracovný odev,obuv 105,97 s DPH 10190071 07.06.2019 FEDORKO s.r.o. SOŠ Veterinárna
Faktúra 1973180481 energetická služba 4 209.76 s DPH 06.06.2019 Veolia Energia Konfort Košice a.s. SOŠ Veterinárna
Faktúra 2125201840 Vodné, stočné, povrchova voda 131,03 s DPH 05.06.2019 Vs.vodárenská spoločnosť SOŠ Veterinárna
Faktúra 3091391363 stravné lístky 360,00 s DPH 04.06.2019 Doxx- Stravné lístky s.r.o. SOŠ Veterinárna
Faktúra 90190075 Toner do tlačiarne 125,76 s DPH 03.06.2019 KOFAX s.r.o. Košice SOŠ Veterinárna
Faktúra 132019 Stravovanie - poplatok zamestnancov 477,00 s DPH 31.05.2019 Liečebno-výchovné sanatórium SOŠ Veterinárna
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/886
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • +421 x 055 6855347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca