• Prehľad akcií

    • Plánované školské podujatia v šk. roku 2018/2019

     Mesiac

     Názov podujatia

     Organizuje

     September

     Európsky deň jazykov

     Mgr. Blišková

     Mgr. Tkáčová

     Mosty bez bariér, Pribeník

     MVDr. Morvayová

     Mgr. Füzyová

     Život v noci, ruja vysokej zveri, ZOO Košice, 3. Ročníky

     MVDr. Simko

     Ing. Mirgus

     11. 9.

     Noc netopierov Jasov, výber študentov

     MVDr. Morvayová

     MVDr. Pačaj

      

     Odborná prax v Českej republike, výber študentov

     MVDr. Ivanová

     Október

     Akvatera – Expo Center Trenčín, výber žiakov 3. a 4. Ročník

     MVDr. Morvayová

     22. 10.

     Veterinárny deň, výstava drobnochovu

     MVDr. Simko

     21. -   24.

     „Pohár ústředního ředitele SVS“, 4 žiaci

     MVDr. Morvayová

     Mgr. Blišková

      

     Deň zdravého životného štýlu

     Mgr. Blišková

     Bedmintonový turnaj

     Mgr. Maťugová

     Správna voľba povolania, výber študentov

     Ing. Zlatošová

     Musíme si pomáhať – „Týždeň ľudských práv“.

     Mgr. Riemerová

     Vyrezávanie tekvíc

     Mgr. Blišková

     Mgr. Gajdošová

     Halloween party

     Mgr. Blišková

     Mgr. Gajdošová

     Vedomostný medzitriedny kvíz

     „ Chováme zvieratá 

     MVDr. Slimák

     MVDr. Morvayová

     MVDr. Hájniková

     27. 10.

     Medzinárodná výstava psov Bratislava

     Ing. Mirgus

      

     Skúšky z BH-WT psov, Košice-Anička

     Ing. Mirgus

      

     November

     Študentská kvapka krvi, výber študentov

     MVDr. Slimák

     Organizovanie súťaže iBobor

     Mgr. Gajdošová

     Poľovnícka výstava

     Mgr. Riemerová

     RNDr. Miňová

     Olympiáda v ANJ – šk. kolo

     Mgr. Blišková

     Olympiáda v NEJ – šk. kolo

     Mgr. Chybová

     Trh zvierat Onód, výber študentov

     MVDr. Simko

     Stretnutie s Native speakrom

     Mgr. Blišková

     Mgr. Tkáčová

     ProEduco, prezentácia SŠ, výber študentov

     Ing. Zlatošová

     MVDr. Pačaj

     Stužková slávnosť IV. A

     MVDr. Slimák

     Adopcia zvieraťa v ZOO, výber študentov

     MVDr. Simko

     Poľovná kynológia,UVLF Košice, výber študentov

     Ing. Mirgus

     2. 11.

     Stužková slávnosť

     IV. B

     30. 11.

     Stužková slávnosť

     IV. A

     December

      

      

      

      

      

      

     Medzinárodná výstava psov, Nitra,výber študentov

     8. – 9. 12.

     Ing. Mirgus

     Študentská kvapka krvi, výber študentov

     MVDr. Slimák

     Prijatie do cechu veterinárov

     Mgr. Blišková

     Olympiáda ľudských práv - šk. kolo

     Mgr. Riemerová

     Tvorivé Vianoce

     Mgr. Blišková

     Mgr. Gajdošová

     Mgr. Tkáčová

     Vianočná akadémia

     Mgr. Blišková

     Mgr. Tkáčová

     Mgr. Bolješiková

     Prednášky kanisterapie, UVLF Košice, výber študentov

     Ing. Mirgus

     8. - 9. 12.

     Medzinárodná výstava psov Nitra

     Ing. Mirgus

     Január

     Kurz prvej pomoci

     MVDr. Slimák

     Február

      

      

      

      

      

      

      

      

     Volejbalový turnaj

     Mgr. Maťugová

     Hviezdoslavov Kubín – šk. kolo

     Mgr. Riemerová

     Mgr. Bodnárová

     Divadelné predstavenie  v ŠD Košice

     Mgr. Riemerová

     LVVK – lyžiarsky kurz

     Mgr. Repiský

     Školské kolo SOČ, výber študentov

     MVDr. Slimák

     Valentínska kvapka krvi, výber študentov

     MVDr. Slimák

     Organizácia školského plesu

     MVDr. Slimák

     Mgr. Tkáčová

     Deň masiek

     Mgr. Blišková

     Mgr. Tkáčová

     Kultúrne dopoludnie

     Mgr. Riemerová

     Marec

     Jar v prírode – víkendová akcia, vybraní žiaci

     MVDr. Slimák

     Stretnutie s Native speakrom

     Mgr. Blišková

     Mgr. Tkáčová

     „Launguage café“, anglická konverzácia

     Mgr. Blišková

     Biblická olympiáda

     Mgr. Bolješiková

     Apríl

      

     Floorbalový turnaj tried

      

     Mgr. Maťugová

     Mgr. Repiský

     Deň Zeme, výber študentov

     Mgr. Füzyová

     MVDr. Hájniková

     Deň narcisov, výber študentov

     MVDr. Slimák

     „Jazykový talent Košíc“

     Mgr. Chybová

     Mgr. Marcaníková

     Máj

     Mestské podujatie „Štvorylka“

     Mgr. Maťugová

     Súťaž škôl „Červený kríž“, výber študentov

     MVDr. Slimák

     Rozlúčka so štvrtákmi

     Mgr. Bodnárová

     Jún

     Olympijský deň športu

     Mgr. Maťugová

     Mgr. Repiský

     Mestské podujatie „Karička“

     Mgr. Maťugová

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • +421 x 055 6855347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca