• SOČ 2017

    • Školské kolo SOČ sa uskutočnilo 1. marca 2017 v aule školy. Rekordný počet súťažiacich sa zastavil na čísle 19. Súťažilo sa v šiestich odboroch:

     01 Problematika Voľného Času

     03 Chémia, Potravinárstvo

     04 Biológia

     05 Životné Prostredie

     06 Zdravotníctvo a Farmakológia

     07 Pôdne, Lesné a vodné Hospodárstvo

     V odbore 01 Problematika voľného času bolo toto umiestnenie:

     1. Hudáková Michaela, III. C – Môj zdrobnený ohnivák (chov králikov)

     2. Savková Iveta, III. A – Správanie sa králikov

     3. Šoltésová Ingrid Boglárka, IV. A – Chov fretiek

     V odbore 03 Chémia, potravinárstvo:

     1. Bachňáková Viktória, IV. A – Vplyv cukru a prídavných látok na správanie sa detí

      V odbore 04 Biológia sa umiestnili:

     1. Auxtová Kristína, III. C – Ekonomika chovu králikov

     2. Haragaľ Daniel, III. C – Chov gekončíka

     3. Drábová Ľubica, IV. A – Spôsoby chovu potkanov

     3. Mida Samuel, I.B – Chov králikov

     V odbore 05 Životné prostredie sa umiestnili:

     1. Kapsdorferová Viktória, III. B – Prioritné invázne druh rastlín

     2. Marečková Slávka, II. B – Ekologický chov hovädzieho dobytka

     V odbore 06 Zdravotníctvo a farmakológia sa umiestnili:

     1. Ošková Monika, IV. A – Odber krvi

     2. Lichvarčíková Alžbeta Lea, IV. C – Chov potkanov

     V odbore 07 Pôdne, lesné a vodné hospodárstvo sa umiestnili:

     1. Nebožková Romana, III. C – Chov koní (Arabský kôň)

     2. Pocklanová Ivana, III. C – Chov danielov

     3. Uramová Adriana, IV. A – Choroby poľovnej zveri

     Pribolová Adriana, IV. A – Chov včiel

     Kancír Ján, I. A – Chov oviec

     Gigacová Nikola, IV. B – Chov norika

     Hudáková Erika, IV. A – Chov oviec

     V krajskom kole SOČ, ktoré sa konalo 7. apríla 2017 na pôde SOŠ Dopravná, sa našim žiakom opäť podarilo umiestniť na medailových priečkach, Slávka Marečková v odbore 05 Životné prostredie obsadila 3. miesto, v tom istom odbore zvíťazila Viktória Kapsdorferová a postúpila do celoslovenského kola. Kristína Auxtová obsadila postupovú 2. priečku v odbore 04 Biológia.

     Celoštátne kolo SOČ sa konalo 26. – 28. apríla 2017 v Banskej Bystrici, kde nás reprezentovali: Viktória Kapsdorferová a Kristína Auxtová, ktoré skončili tesne za medailovými priečkami a urobili dobré meno našej škole.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • +421 x 055 6855347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca