Imatrikulácia Vianočná akadémia Veterinárny deň Deň drobnochovu Súťaž o pohár ústredného riaditeľa SVS ČR Využitie druhotného odpadu Korešpondenčná škola ekológie

Naše aktivity

Súťaž o pohár ústredného riaditeľa SVS ČR

 

V dňoch 28.10-1.11.2017  sa žiačky našej školy      

Iveta Savková- IV.A, Veronika Božiková - IV.A, Veronika Mikudíková - IV.B, Viktória Kapsdorferová - IV.B

zúčastnili 11.ročníka súťaže o ,, Pohár ústředního ředitele SVS ČR 2017v Školiacom stredisku SVÚ v Prahe 6 – Lysolajích. 

 

Súťažilo  jedenásť SOŠ  s veterinárnym zameraním. Zo Slovenska 2 školy a 9 škôl z Čiech v týchto súťažných disciplínach: 

1. Prezentácia školy a mesta  (v slovenskom a anglickom jazyku)

2. Praktická časť súťaže v laboratóriu a pitevni

3. Test pozostávajúci z veterinárnych  vedomostí, logického uvažovania a všeobecného spoločenského prehľadu

4. Obhájenie ročníkovej práce

Umiestnili sme sa na 6. mieste. Počas trvania súťaže (11 rokov) sme vyhrali túto konfrontáciu stredných škôl 2-krát.

Naši študenti mali možnosť nielen súťažiť, ale aj spoznať nádhernú Prahu, ako aj získať nové skúsenosti na základe medzinárodnej komunikácie. Počas pobytu si žiaci prezreli laboratória ŠVP ČR, prešli sa po Pražskej ZOO, prezreli si hrad a historickú časť Prahy.

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
Email školy: sosvet@sosvet.sk
Telefón: 055/68 55 347
Adresa školy: Námestie mladých poľnohospodárov 2,
040 17, Košice
IČO: 00162574

Mapa