Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 09.10.2019 Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. SOŠ Veterinárna
Zmluva F534/218 zmluva o poskytnutí služieb s DPH 25.09.2018 CUBS plus s.r.o. SOS veterinárna
Zmluva Dodatok k zmluve s DPH 25.06.2014 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov SOŠ Veterinárna
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 13.01.2015 Motodicko-pedagogické centrum SOŠ Veterinárna
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 06.10.2014 Prešovská univerzita v Prešove SOŠ Veterinárna
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 26.09.2014 Centrum voľného času SOŠ Veterinárna
Zmluva Školenia -dodatok č.1 s DPH 01.06.2013 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov SOŠ Veterinárna
Zmluva Futuras-Dodatok s DPH 06.12.2013 Futuras s.r.o. SOŠ Veterinárna
Zmluva dodatok k zmluve s DPH 24.05.2018 Letecká vojenská nemocnica a.s. SOŠ Veterinárna
Zmluva ukončenie nájomnej zmluvy s DPH 03.12.2018 FRICI s.r.o. SOS veterinárna
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.10.2014 Frici s.r.o. SOŠ Veterinárna
Zmluva zmluva o prenajme zbernej nádoby s DPH 01.12.2018 KOSIT a.s SOS veterinárna
Zmluva Dodatok č.2 k Zmluve 11/2016 o poskytovaní stravovania s DPH 02.01.2019 Liečebno-výchovné sanatórium SOŠ Veterinárna
Zmluva Rámcova zmluva č.02/2019 s DPH 25.02.2019 KOFAX s.r.o. SOŠ Veterinárna
Zmluva dodatok 4 k Individuálnej zmluve o energetických službach s DPH 21.01.2016 Dalkia Konfort a.s. SOŠ veterinárna Košice-Barca
Zmluva zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania -stravne lístky s DPH 04.02.2016 Doxx- Stravné lístky s.r.o. SOŠ Veterinárna
Objednávka 10/2019 dodávka a montáž zrkadlovej tabule s DPH 003 01.04.2019 Zumiki s.r.o. SOŠ Veterinárna
Objednávka 11/2019 oprava motor. vozidla - Renault Scenic s DPH 19090005 05.04.2019 Ščepita s.r.o. SOŠ Veterinárna
Objednávka 3/2019 emisná,technická kontrola s DPH 19311031 20.03.2019 SLOVDEKRA s.r.o. SOŠ Veterinárna
Zmluva Zmluva o vypožičke s DPH 10.02.2014 Ministerstvo školstva, ved , výskumu a športu SOŠ Veterinárna
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/917

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
Email školy: sosvet@sosvet.sk
Telefón: 055/68 55 347
Adresa školy: Námestie mladých poľnohospodárov 2,
040 17, Košice
IČO: 00162574

Mapa