Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady
Faktúra 2015063 služby BOZP,OPP 129,46 s DPH 02.07.2015 Fazekaś Róbert SOŠ Veterinárna
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 09.10.2019 Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. SOŠ Veterinárna
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 06.10.2014 Prešovská univerzita v Prešove SOŠ Veterinárna
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 12.05.2015 Motodicko-pedagogické centrum SOŠ Veterinárna
Zmluva Projekt MVP - učebné pomôcky 82 215,00 s DPH 13.07.2015 Daffer spol.s.r.o. SOŠ Veterinárna
Zmluva Projekt MVP - ikt technika 10 987,20 s DPH 13.07.2015 Mivasoft spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna
Zmluva MM-MVP 5 250,00 s DPH 21.05.2014 Ing. Ľubomír Čulko SOŠ Veterinárna
Zmluva dodatok č.3 k Individuálnej zmluve o energetických službach s DPH 21.08.2015 Dalkia Konfort a.s. SOŠ veterinárna Košice-Barca
Zmluva Spotrebný laboratórny materiál 6 669,22 s DPH 27.10.2014 Gavax s.r.o SOŠ Veterinárna
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 26.09.2014 Centrum voľného času SOŠ Veterinárna
Zmluva zmluva o členstve 28,70 s DPH 13.02.2019 Regionálne vzdelávacie centrum SOŠ Veterinárna
Zmluva Rámcova zmluva č.02/2019 s DPH 25.02.2019 KOFAX s.r.o. SOŠ Veterinárna
Zmluva Dodatok č.6 k Individuálnej zmluve o energetických službác6 51 859,00 s DPH 08.03.2018 Veolia Energia Konfort Košice a.s. SOŠ Veterinárna
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 21.01.2015 Mestká časť Košice-Barca SOŠ Veterinárna
Zmluva zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie 18 500,00 s DPH 12.03.2019 ATELIÉR ARCHIEKTÚRYs.r.o SOŠ Veterinárna
Faktúra otočná stolička 859,30 s DPH 04.08.2016 KIKA Nábytok Slovensko s.r.o SOŠ Veterinárna
Faktúra pomôcky na TV 231,66 s DPH 21.12.2017 SportObchod.cz s.r.o SOŠ Veterinárna
Zmluva zmluva o poskytovaní školského stravovania s DPH 02.09.2016 Liečebno-výchovné sanatórium SOŠ Veterinárna
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 20/1hod s DPH 07.10.2016 Effective services, s.r.o. SOŠ Veterinárna
Zmluva o bezplatnom prevode majetku vypočtova technika 6 296,40 s DPH 08.01.2014 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelavania SOŠ Veterinárna
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/917

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
Email školy: sosvet@sosvet.sk
Telefón: 055/68 55 347
Adresa školy: Námestie mladých poľnohospodárov 2,
040 17, Košice
IČO: 00162574

Mapa