Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady
Zmluva Individuálna zmluva o energetických službách s DPH 21.09.2012 Dalkia Konfort a.s. SOŠ Veterinárna
Zmluva Dodatok č.1 k Individuálnej zmluve o energetických službách s DPH 26.11.2012 Dalkia Konfort a.s. SOŠ Veterinárna
Faktúra 303521 Toaletný papier, papierové uteráky 141,12 s DPH 04.01.2013 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna
Faktúra 113010001 Letenky, poistenie, autobus. preprava-tranfer Projekt:Comenius 1 461,04 s DPH 07.01.2013 Cestovná kancelária TRAVEL & FLY s.r.o SOŠ Veterinárna
Faktúra 2116773421 Vodné, stočné 135,88 s DPH 10.01.2013 Vs.vodárenská spoločnosť SOŠ Veterinárna
Faktúra 2116772329 Vodné, stočné 69,29 s DPH 10.01.2013 Vs.vodárenská spoločnosť SOŠ Veterinárna
Faktúra 592012 Príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu 325,80 s DPH 10.01.2013 Základna škola, Abovská SOŠ Veterinárna
Faktúra 11301005 Letenky,individuálne poistenie, Projekt:Comenius 2 513,98 s DPH 17.01.2013 Cestovná kancelária TRAVEL & FLY s.r.o SOŠ Veterinárna
Faktúra 13000088 Toaletný papier, papierové uteráky 141,12 s DPH 18.01.2013 ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. SOŠ Veterinárna
Faktúra 3080286090 Nafta, benzín 370,37 s DPH 23.01.2013 Slovnaft a.s. SOŠ Veterinárna
Faktúra 2115613794 Vodné, stočné 148,31 s DPH 07.02.2013 Vs.vodárenská spoločnosť SOŠ Veterinárna
Faktúra 072012 Stravovanie zamestnancov - režijné náklady 306,90 s DPH 07.02.2013 Základna škola, Abovská SOŠ Veterinárna
Faktúra 3735185871 Telefón, internet 119,06 s DPH 08.02.2013 T com Slovak Telekom a.s. SOŠ Veterinárna
Faktúra 7412909632 zemný plyn 4 880,45 s DPH 08.02.2013 SPP a.s. Bratislava SOŠ Veterinárna
Faktúra 2220000625 Elektrina 2 261,00 s DPH 08.02.2013 Východoslovenská energetika a.s. SOŠ Veterinárna
Faktúra 6747074922 Telefón, internet 114,48 s DPH 08.02.2013 T com Slovak Telekom a.s. SOŠ Veterinárna
Faktúra 4590190473 Nafta, benzín, dialničná nálepka - mýtne 361,85 s DPH 10.02.2013 Slovnaft a.s. SOŠ Veterinárna
Faktúra 1224100616 Inzercia 74,70 s DPH 10.02.2013 Petit Press s.r.o.
Faktúra 90130028 xerografický papier,toner 94,20 s DPH 14.02.2013 KOFAX s.r.o. Košice SOŠ Veterinárna
Faktúra 052013 Stravovanie zamestnancov - režijné náklady 449,10 s DPH 15.02.2013 Základna škola, Abovská SOŠ Veterinárna
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/917

Kontakt

Meno školy: Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
Email školy: sosvet@sosvet.sk
Telefón: 055/68 55 347
Adresa školy: Námestie mladých poľnohospodárov 2,
040 17, Košice
IČO: 00162574

Mapa