• Členovia RŠ

    • Zástupcovia pedagogických pracovníkov školy:

     MVDr. Mária Ivanová - predseda RŠ

     MVDr. Lucia Hájniková

     Zástupca nepedagogických pracovníkov školy:

     Mária Slováková

     Zástupcovia rodičov:

     Lucia Korpala Saksová

     Jana Kučmášová

     Ing. Vladislav Kmec

     Zástupca žiakov:

     Jozef Štucka

     Delegovaní zástupcovia:

     Doc. MVDr. Vladimír Macák, PhD. - zástupca UVLF v Košiciach

     Ing. Erika Bartková - zástupca zriaďovateľa KSK

     MVDr. Jozef Fígeľ - poslanec Zastupiteľstva KSK

     Michal Rečka - poslanec Zastupiteľstva KSK

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • +421 x 055 6855347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca