• KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ

     JVET CANISTERAPIA TEAMUJ

     CANISTERAPIA 1 ( pre 1. ročníky )

     CANISTERPIA 2 ( pre 2,3,4. ročníky )

     VÝCVIK PSOV

     CANICROSS

     AGILITY

     DOG DANCING

      

      

     !!! V RÁMCI KRÚŽKOV NEZABÚDAME NA !!!

     (SPOLOČNÉ VÝLETY A ZÁŽITKY )

     Študenti krúžok Canisterapie absolvujú v rôznych Domovoch sociálnych služieb a zariadení pre seniorov, v Liečebno - výchovných sanatóriách, Sociálnych zariadeniach pre telesne postihnutých, v Detských domovoch a na ZŠ.

     Výcvik psov, canicross, agility, dogdancing

      to všetko študenti absolvujú v rámci vyučovania a krúžkov pod vedením

     Ing. Rastislava Mirgusa

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • +421 x 055 6855347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca