• ŠkVP

    • Škola má v súčasnosti 2 platné školské vzdelávacie programy, do ktorých je možné nahliadnuť v zborovni školy. 

     • pre študijný odbor 4336 M veterinárne zdravotníctvo a hygiena: VETERINÁR 2018 
     • pre študijný odbor 4338 M veterinárny asistent pre ambulancie: ASVA 2018 „Asistenčné služby pre veterinárne ambulancie“
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca
   • sosvet@sosvet.sk
   • +421 x 055 6855347
   • Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca